Klarläggandet.

Einar befinner sig i North Branch, Minnesota, när han den 7/10 1916 skriver ett brev till sin bror David i Sverige. I brevet nedan finns noter inom parentes som Einars efterlevande gjort vid renskriften av brevet. Noterna återfinns längst ned.

”North Branch (1) 7/10 -16 (1916)

Dear brother,

You are doing fine, that is your partner I mean. I was sure glad to hear from you and see that you are getting along. I am the same as ever, still restless. I was telling you in my last letter (2) that I was going to be steady here, but that is all over now. I just want to get somewhere. I may go down to Mexico and fight (3), if so I let you know.(4)

Eftersom jag stavar svenska bättre än Engelskan så tror jag att det är bäst att hålla sig till den. Eftersom du har havt Herbert Thörnblad (5) att skriva engelska så får du väl hava honom att läsa detta om du ej kan klara det själv. Jag har ej varit i Brooklyn (6) nu på ett par år, så jag har havt små utsikter i att träffa Arthur Thörnblad (7), men på den tiden jag var där, så hörde jag att han skulle vara däromkring men såg honom aldrig, alltså Kalle Plåt(8) och Asplund har jag ej den minsta aning om var dom är. Jag brukade att skriva till Asplund, men har ej på de sista två åren. För att tala om mig själv så har jag ej något att säga. Jag kanhända stannar här och kanhända icke. Som du vet så var jag nere i Nebraska förra året och tänker nästan på att gå dit igen. Det är ganska svårt att säga huru många platser jag har varit på här i landet, men jag kunde ju nämna en del, så om du får tag uti en karta så kan du ju försöka att taga reda på dem, så här kommer dom:

Newark, N.J., Trenton, N.J., Philadelphia, Pa, Buffalo, N.Y., Niagara, N. Y., Cleveland, Ohio, Tollada,(9) Ohio, Chicago, Ill., Milwauke, Wis., St. Paul and Minneapolis, Minnesota, Omaha och Lincoln, Nebraska, Chyene, Wyoming, Denver, Col.,Colorado Springs, Col., Salt Lake City, Utha, Oregon, Washington, Wanamecka, Nevada, San Fransisco, Calefornia. Så har jag alltså stannat över litet i St. Louis, Del Moines, Kansas City och en hel del andra platser som jag ej riktigt kommer ihåg vad dom har för namn.”

Vi kan här konstatera att i oktober 1916 har Einar ingen aning om var John Charles befinner sig. De bägge har skrivit till varandra, men inte under de sista två åren, alltså 1914-1916, vilket innebär att de torde ha bevväxlat under perioden 1912-1914. Därmed kan vi klarlägga att de inte har rest vidare tillsammans i Amerika, utan deras vägar torde ha skiljts måndag kväll den 22 april 1912 efter att de låtit fotografera sig, som framgår av del 45. Här uppkommer i mitt sinne en stilla undran om det skulle kunna vara så att de brev som John Charles skrivit till Einar under perioden 1912-1914 kan tänkas finnas bevarade någonstans hos Einars efterlevande i Amerika.

Av brevet framgår också tydligt att Einar rest Amerika runt.

Einar fortsätter:

”I alla fall om du tror, att jag har tjänat något på det så är du misstagen, jag önskar många gånger att jag hade det ogjort. Arbetsförhållandena här äro ganska bra, så att en person behöver ej svälta. Jag har klarat mig bra ända sedan jag kom hit både när jag var i öster och när jag var i västra delen, så att inte ser det ut som om klimatet gör någon inverkan på mig. Jag är lika frisk nu som jag någonsin har varit.

Som jag ser så arbetar ni alla därhemma utom Emanuel. Hoppas att han får ett arbete snart, därför att det betalar sig ej att gå och ingenting göra. Jag skrev till Karin, Josef och Emanuel (10)på samma gång som jag skrev ditt brev. Jag kan undra om dom fick dem eller om Engelsmannen (11)lade beslag på dem. Du kan ju låta mig veta det så är du bussig. Så en annan sak som du kan vara hygglig att göra är att taga hela familjen med dig till fotografen och sedan sända mig ett kort, så att jag får se huru mycket Ni har vuxit på de senare åren. Eftersom jag ej tror att jag är kvar här, när du får detta så kan du adressera ditt svar till: Edd Peterson, Box 77, R. 2, Fremont, Nebraska (12). Därför att jag tänker att resa dit i mitten på augusti och om jag ej skulle vara där, så får jag det i alla fall. Så kan du bedja pojkarna och Karin att dom skriver för att jag skulle tycka om att höra från dem. Har ej något vidare att skriva om för denna gång förutan att du kan sända mina bästa hälsningar till Herbert och Holmberg (13) samt bedja dom att skriva en gång när dom får tid och med de hjärtligaste hälsningar till mamma, syskon och dig får sluta som alltid din broder
Einar
c/o E. Pettersson
Jag sänder dig några tidningar för tidsfördriv.”

I närmast kommande delar ska vi få en inblick i hur Einar levde vidare och vad han skulle vara med om under perioden 1918-1919 under brinnande krig.

Noter:
1) Troligen en plats i Minnesota. Brevets datum är nog 10/7 eftersom Einar senare i brevet nämner
att han tänker åka till Nebraska i augusti.
2) Det verkar som David och Einar haft brevkontakt tidigare.
3) Det pågick stridigheter mellan USA och Mexico 1916-1917.
4) Här gick Einar över till att skriva på svenska.
5) Herbert Thörnblad var en gemensam vän till Einar och David som kunde litet engelska.
6) I Brooklyn bodde Einars faster Mathilda Ahlström med sin man Gustaf och barn, de hade emigrerat
1882. Einar bodde där under den första tiden i Amerika.
7) Arthur Thörnblad var bror till Herbert och emigrant i början på 1900-talet.
8) Kalle Plåt var ett öknamn på en annan gemensam bekant, också emigrant.
9) Antagligen Toledo, Ohio.
10) Några av Einars syskon.
11) Ordet ”engelsmannen” kan möjligen ha någonting med censur att göra. Posten från USA gick väl
över England och det var ju krig i Europa.
12) Eddie Peterson, en dansk som anställt Einar på sin gård i Pohocco, Saunders County. Finns i U.S.
Census 1920.
13) Holmberg var ytterligare en kompis i Oskarshamn.

Translate »