Någonstädes i Tyskland.

Nånstans I trakten av Kyllburg (24), Tyskland, två månader efter att kriget är över den 13 januari 1919 skriver Einar till brodern David.

”Kära broder David,
Fick för några dagar sedan mottaga ett brev från dig och vill säga att det var riktigt glädjande att få höra från dig. Har ej hört något från Karin för en ganska lång tid, men väntar för varje dag att få höra från henne.

 

Ser uti ditt brev att ni väntar Emanuel hem till julen. Önskar att jag vore lycklig nog att göra honom sällskap, men under förhållandena så är det ej ens lönt att tänka på något sådant.
Har ej kommit i beröring med den spanska sjukan men har hört att den är ganska vidspredd s.t.e. har det dött flera i America utav spanskan än det har dött här i den Amerikanska armén på slagfältet, en ganska obehaglig siffra.

 

Väl David som du vet så har jag för en tid sedan lämnat min jordkula och är nu för tillfället uti Tyskland. Vi lämnade krigsskådeplatsen den 30 nov.(25) och har rest nästan varje dag sedan dess, har begagnat oss utav våra motorvagnar uti vilka vi har flyttat än från den ena platsen än till den andra och vi har rest igenom en ganska stor del utav Luxemburg och Tyskland. Har rest och sett en ganska stor del utav denna världen och är redo att finna en plats, var jag kan bygga mitt bo och sitta i fred och lugn på gamla dar, men vad säger du?
Har ej stora utsikter att få resa över till Sverige från denna platsen, men vill göra en tur så snart som dom släpper mig lös.

 

Jag är för närvarande ej vid mitt Compani utan är ute på vakttjänstgöring vid en järnvägstunnel omkring en halv mil från Kyllburg. Jag har tre män med mig och vi lever uti en banvaktstuga vid ingången till denna tunnel, kokar vår mat själva och har det alldeles som vi gör det och vi klarar oss utmärkt. Kan ej angiva någon bestämd tid när vi kommer att lämna för Amerika men hoppas att det blir snart.

 

Huru står det med allesammans därhemma. Give mina bästa hälsningar till Albin och fru Pettersson (26) till den besta lycka och framgång till Eder alla ävenså hoppas jag att detta skall bliva ett framgångsrikt år för oss allesammand.
Med de bästa hälsningar och kärlek.

 

Din broder Einar

Corp. Einar Carlsson
Co. A. 314 Am. Train
American E. F.”

Kriget är slut och Einar har hamnat i Kyllburg som ligger cirka 60 km norr om Luxemburg och väntar på att få åka hem till Sverige och hälsa på. Så nära och ändå så långt borta.

Noter:
24) Kyllburg ligger i Rheinland-Pfalz.
25) Vapenstilleståndsdagen var den 11 november 1918.
26) Grannar till familjen i Oskarshamn.

Translate »