Ryktesspridningen.

Bland de svenskspråkiga tidningarna i Amerika kan den 5 Maj 1912 läsas följande i tidningen Svea:

Ej heller ha korpralen Einar Karlsson och sjömannen John Asplund från Oskarshamn nämnts förut. Båda voro de 22 år gamla. Den förre tog 1909 värfning vid Kalmar regemente och befordrades 1911 till korpral, men tog afsked för att resa till landet på andra sidan Atlanten. Föräldrarna lefva ännu; fadern är tobaksarbetare. Asplund har i många år farit omkring på sjön – möjligt är, att han tillhör Titanics besättning. Båda ha enligt uppgifter räddats.

Som en del i skrönan om Titanicmannen, John Charles Asplund, finns att han skulle ha varit styrman på Titanic. Han skulle alltså varit del av besättningen på det stora fartyget. Vi vet långt senare att det inte har någon sanning. Som en liten pusselbit i förklaringen till denna del i skrönan är det värt att notera att knappt en månad efter katastrofen finns tidningsuppgifter om ”möjligt är, att han tillhör Titanics besättning”. Koppling mellan John Charles yrke som sjöman och katastrofen är alldeles för lätt att göra och leder lätt till antaganden som inte har någon grund.

Nyhetsspridningen blir ryktesspridning.

delrr2

 

Translate »