Hos Fred.

Den svenskspråkiga Svenska folkets tidning berättar följande den 8 Maj 1912:

En af de räddade, John Asplund, 23 år gammal, en af ”Titanics” räddade passagerare, har anländt till Minneapolis och bor nu hos sin broder Fred Asplund. Han var i ressällskap med en vän vid namn Einar Karlsson. Asplund gafs tillfälle att stiga uti en af de första båtarna, som sattes på vattnet; men då han såg, att det icke också fanns plats för Karlsson i båten steg han ej i den. De kommo emellertid båda med i en af de sista båtar som utsattes. I Brooklyn fick Asplund hjälp af frälsningsarmén som gaf honom $25 och biljett till Minneapolis.

Det faktum att John Charles hoppade i en livbåt men lämnade den igen när inte Einar fick plats överensstämmer med John Charles berättelse i  brevet till sin mor (del 23). Det är när Einar ska gå i den livbåt som John Charles redan finns i, som Einar får den omtalade örfilen – Den örfil som i skrönan sades ha tilldelats John Charles .

Den nya pusselbiten, om än inte förvånande, är att John Charles den 8 Maj  uppges ha kommit fram till sin bror Fred i Minneapolis där de bor tillsammans. Från del 50 vet vi att Fred då bodde på 110 Washington Avenue i Minneapolis. John Charles kom alltså fram till sin bror Fred, vilket tidigare inte funnits någon nedtecknad uppgift om.

De bägge Oskarshamns-bröderna, Karl Alfred och John Charles, träffades äntligen.

delrr3

 

 

Translate »