Passagerare eller besättning.

I del 82 har en medhjälpare på internet skaffat uppgiften att John Charles skulle ha ankommit New York med fartyget Cabegon den 3 juli 1920 såsom passagerare. I del 83 berättar National Archives and Records Administration att de inte kan finna någon besättningslista för Cabegon den 3 juli 1920.

Tack vare den fortsatta digitaliseringen kan nu besättningslistan med rubriken ”LIST OR MANIFEST OF AILENS EMPLOYED ON THE VESSEL AS MEMNERS OF CREW” för Cabegon den 3 juli 1920 återfinnas.

del121

På rad 4 finns, något otydligt, Asplund och i kolumn 3 står det 33, vilket stämmer väl överens med John Charles Seamans Card Number 33. Kolumn 4 anger avgångsdagen till 4/25/20, alltså den 25 april 1920. Avgångshamn är något svårtytt men är antingen i Italien eller möjligen Spanien, vilket även överensstämmer med uppgifterna i del 82. Kolumn 7 anger John Charles ålder till 31, vilken är John Charles riktiga ålder år 1920.

John Charles var uppenbarligen besättningsmedlem på Cabegon. Tvärtemot uppgiften i del 82. Bevis och motbevis. Sådan är efterforskningens gång.

Translate »