Den torpederade brodern.

Den 26 januari 1918 anländer ett telegram till bostaden på Köpmansgatan 1 i Oskarshamn, där moder Augusta bor och där Oskar torde vara skriven vid tillfället. Det var först 1921 som han flyttade till Skanör.

Telegrammet är avsänt från Rederaktiebolaget Nordstjernan och förtäljer följande:

"Herr O. Asplund
Köpmanagatan 1.
Oskarshamn

Vi får härmed meddela, att enligt telegram från vår befälhavare har ångaren "Jönköping II" ombord å hvilken Eder son tjänstgör som andre styrman, torpederats i Nordsjön. Med undantag av en eldare är hela besättningen räddad och befinner sig för närvarande i Leith

Högaktningsfullt.
Rederaktiebolaget Nordstjernan
Axel Ax:son Jonsson
W. Söderlund"

Det faktum att Oskar agerade styrman på Jönköping II kan vara den komponent som bidrar till skrönan att John Charles skulle ha varit styrman på Titanic.

På websiten edensborg.eu kan följande läsas om fartygets förlisning.

"Den 17 Juni 1917 inköptes S/S Jönköping II av Nordstjernan. Hon hade i Göteborg lastat 630 ton styckegods och 74 std. trävaror på däck för destination Hull. Den 16 januari 1918 avgick hon och gick inomskärs till Bergen där hon ankrade upp den 19 januari i väntan på en konvoj. Den 21 januari fick hon order att gå till Skudenes för att den 22 januari ansluta sig till konvojen. På eftermiddagen avgick konvojen mot Kinnard Head. Den 23 januari inträdde intensiv tjocka och på eftermiddagen prejades Jönköping av en engelsk trålare som meddelade att Jönköping II skulle ansluta sig till en ny konvoj vid Bell Rock följande morgon.

På grund av den ihållande dimman då Jönköping II gick mycket sakta för att inte gå på grund förlorade hon kontakten med konvojen. På morgonen den 24 januari när dimman lättat satte hon full fart mot Bell Rock. Vid framkomsten visade det sig att konvojen avgått, men då konvojen siktades sattes full fart söderut. Jönköping II hade kl. 12.30 hunnit c:a 3,3 mil SOS från Bell Rock och hade konvojen c:a 3 distansminuter föröver samt 5 armerade trålare 0,5 distansminuter föröver om babord, då en explosion inträffade vid pannrummet på babordssidan.

Av verkningarna att döma träffades hon av en torped som kom akterifrån. På samma plats hade svenska ångaren Fylgia träffats av en torped en timme tidigare. Babords sida av midskeppet samt däck och bryggdäck slets upp fullständigt av explosionen, babords panna sprängdes och den aktra gavlen på pannan slungades in i maskin, babords livbåt slungades bort från fartyget och den aktre slogs i stycken. Eldaren Gustaf Erik Benjamin Krusell som hade vakten i maskinrummet dödades omedelbart och en lättmatros brändes alvarligt då han fick utströmmande ånga över sig. Mässgossen slungades iväg och slog i huvudet. Två jagare ur konvojen och de armerade trålarna kom genast till undsättning och trålaren H.M.Strathcarron tog ombord Jönköpings besättning.

Försök gjordes genast att bärga Jönköping som flöt med däcket i vattnet, men försöken måste avbrytas då hon kl. 13.30 sjönk med förskeppet före. Trålaren styrde sedan Jönköping sjunkt mot Firth of Forth och mötte 17.30 fartyget Zedwhale vilken tog ombord de skeppsbrutna och landsatte dem på Naval Base, Granton."

Leith är Edinburgs hamnområde, dit Oskar räddats.

Oskar blev således torpederad cirka 3 månader efter att USAT Finland torpederats, där John Charles enligt efterforskningen kan ha tjänstgjort. Om så är fallet kan man undra vad moder Augusta tänkte, då två av hennes söner torpederats inom loppet av 3 månader och klarat sig samtidigt som den tredje sonen, Karl Alfred, var försvunnen.


Ångaren Jönköping II

Sentida dykare säger sig ha siktat fartygsvraket. Nedanstående bild av skeppsklockan uppges vara från Jönköping II. Tänk om Oskar klämtat i den klockan ungefär samtidigt som John Charles var på väg över havet mot Amerika för att den 7 februari 1918 få sitt tjänstgöringsintyg.


Skeppsklocka från Jönköping II.

Vad vi vet nu, som Oskar inte visste då, var att cirka 22 år senare skulle en torped komma att bli Oskars fatala öde, som skulle resultera i att Titanicmannen, John Charles Asplund, överlevde hela sin familj.

Translate »