Amerikansk hjälpsamhet.

Pling säger det i inkorgen när mailet från National Archives and Records Administration anländer med rubriken USSB records. Jag är en millimeter från att låta detta mail följa med den övriga spamfloden med okända avsändare och engelskspråkiga ämnesrader. Men något stoppar mig, får mig att reagera. USSB känner jag igen

Det visar sig vara svaret på min fråga om John Charles fanns med på besättningslistan när Cabegon den 3 juli 1920 anlände till New York. Om besättningslistan finns skulle den vara bland dokumenten från United States Shipping Board – USSB.

Jag läser svaret med den förväntan och spänning som omöjligt kan låta sig dämpas.

"The records of the U.S. Shipping Board (Record Group 32) are in the custody of this unit. I have checked the General File, 1920-26 (Entry 385) and have located a file for the crew lists for the S.S. Cabegon for that time period (box 9). Unfortunately, the crew list for the voyage that arrived July 3, 1920 in New York was not in the file. I checked the crew list for June 21, 1920, and I did not find the name John Charles Asplund.

If you have any other questions, please let me know."

Olyckligtvis fanns inte besättningslistan i mappen för Cabegon den 3 juli 1920. Därmed går det inte att avgöra John Charles roll på Cabegon vid det tillfället. Så är det.

Men, det goda är att tjänstemannen på NARA erbjuder sig att ta emot flera andra frågor. Gladd över den amerikanska hjälpsamheten svarar jag omgående med frågan om det kan vara så att USSB har dokument som kan bekräfta huruvida John Charles var på besättningslistan den där söndagen den 28 oktober 1917 när fartyget USAT Finland blev torpederat utanför den franska kusten.

Frågan är ställd och ännu en gång inväntar jag svar.

Translate »