Postal fördröjning.

Direkt efter förra svaret från NARA (National Archives and Records Administration), den 30 mars, angående hur det var med John Charles sjömansliv ombord på Cabegon, fick jag erbjudande om NARA's fortsatta hjälp. Min fråga blev då omgående, per e-mail, om det var så att John Charles Asplund fanns med på besättningslistan för USAT Finland den 28 oktober 1917.

Jag väntade och väntade och väntade och inget svar kom. Svaret lät vänta på sig.

Den 30 maj kom så ett pappersbrev i det som fortfarande kallas brevlåda. Pappersbrevet var daterat den 12 april och hade varit någonstans mellan den 12 april och den 30 maj. Kanske hade det rest på de sju haven precis som John-Charles gjorde. Kanske hade det blivit liggande i något undangömt hörn på US Mail eller den numera Svensk-Danska Posten. Ingen vet.

I det försenade pappersbrevet förklarar NARA detaljerat att det är fullt möjligt att besättningslistan finns i någon av de fem kartongerna som innehåller dokument från USAT Finland. Dock verkar det vara så att dokumenten är spridda i oordning i kartongerna varför de hjälpsamma arkivarierna på NARA rimligen inte kan leta igenom allt. De ber om ursäkt och förklarar på det allra hövligaste vis hur välkommen jag är till College Park i Maryland för att själva leta i de fem kartongerna.

Till sist erbjuder de möjligheten för mig att hyra en forskare som letar igenom kartongerna för min räkning, om jag nu inte skulle ha möjlighet att besöka Maryland. De visar på en lista med professionella forskare som kan göra jobbet.

Det finns fem kartonger i College Park, Maryland, USA, som kan ha svaret på om det var så att John Charles var med på USAT Finland den 28 oktober 1917, när dess skrov blev uppslitet i fören på babords sida av en tysk torped. Om John Charles var med då är det ett faktum att han fick vara med om något som liknar de hemska upplevelserna från Titanic. Däri kan en del av förklaringen ligga till hans sedemera psykiska ohälsa samtidigt som det förklarar momentet om "Finland" i skrönan.

Nu är frågan om jag själv eller någon annan ska leta i fem kartonger.

Translate »