F-däck sektion G.

I John Balls bok, Lucky for some – Titanic's Lifeboat 13 and its passengers, framkommer att John Charles och Einar bor i hytt nummer 76, i sektion G, på F-däck. Därmed går det att se vart John Charles befann sig i förhållande till isberget den hemska natten för 100 år sedan på Atlanten.

Hytt nummer 76 var en fyrbäddshytt. Om det var några flera passagerar som bodde i hytten förutom John Charles och Einar är obekant. De två andra sovplatserna kan ha varit lediga eftersom Titanic var långt från fullbelagd på denna sin jungfrufärd. John Charles talar bara i sitt brev om att "Einar vaknade och väckte mig och sade att den har bestämt stött på ett grund". Några andra passagerare nämner han ej.

En fyrbäddshytt på Titanic var utformad enligt nedanstående modell. Vi kan se att även tredje klass hytter hade rinnande vatten att tvätta sig i samt avlopp.

John Charles berättar i brevet att "Det är en lång gång neri båten att promenera " apropå att de först gick till aktern sen tillbaka till fören för att se allt vatten forsa in och sen tillbaka till aktern igen. Den långa gången kallades Scotland Road och fanns på E-däck, alltså ett däck ovan hytt nummer 76 på F-däck.

Med ritningarna över Titanic kan vi finna var hytt nr 76 var belägen.


Hytt nummer 76 markeras med den gröna pricken.

Hytten låg alldeles vägg i vägg med fläktschaktet som gick vertikalt på fartyget. Alldeles intill fanns en av de många ångpannorna på Titanic. Vi kan se att John Charles behövde bara svänga höger två gånger utanför hytten för nå de närliggande trapporna till E-däck och Scotland Road. Hytten ligger på babords sida av fartyget och Titanic krockade med isberget på styrbords sida.

Under F-däck fanns tre ytterligare däcksplan; G-däck, Orlop-däck och Tank-top-däck. F-däck bör enligt alla tillgängliga skisser ha legat ovan fartygets vattenlinje. Det var under vattenlinjen som Titanic träffade isberget.


Titanic, vattenlinjen och F-däck sektion G markerat med grön prick.

John Charles var således sovande på "rätt" sida och dessutom på ett däcksplan ovan vattenlinjen. Passagerarna på G-däck torde också ha klarat sig från det omedelbara vattenflödet medan eldarna och personalen på orlop-däck och tank-top-däck var de första att bli överskjölda av Atlantens kalla vatten.

Translate »