Styrmannen.

I boken Svenskt sjöfolk i krig och fred dyker John Charles bror, Oscar, upp med några rader. Några fakta känner vi igen och några är nya.

"Sjökapten, Skanör. Född 22 december 1890 i Oskarshamn. Sina examina tog han i Kalmar 1915 och 1916, varefter han anställdes in Rederi AB Nordstjernan som styrman. Var med om S/S Jönköping II:s torpedering under första världskriget. Tjänstgjorde som styrman på flera av rederiets fartyg, såsom M/S Annie Johnson, Valparaiso och Santos och som befälhavare förde han sedan M/T Nynäs, M/S Pacific. Övertog 1939 befälet på Valparaiso."

Att Oscar var styrman på Valparaiso, Santos och M/S Annie Johnson samt kapten på M/T Nynäs och M/S Pacific är nytt. Oscar förefaller dessutom ha varit Nordstjernan trogen från sin examen 1916 till sin död 1940.

M/T Nynäs ägdes av Nordstjernan från sjösättningen 1929 till 1956.
M/S Pacific levererades direkt vid sjösättningen 1914 till Nordstjernan och såldes först 1951 vidare.
M/S Annie Johnson levererades 1925 och skrotades 1962.
M/S Santos byggeds 1925 och torpederades 1940 på resa Bahia-Göteborg, utanför Kirkwall.

Valparaiso överlämnades 1940 till Brittiska staten på T/C enligt svensk-brittiska sjöfartavtalet. Det var då, den 29 december 1940, som Valparaiso torpederas och sänks med hela sin besättning inklusive Oscar Avid Vilhelm Asplund, bror till John Charles Asplund.

Translate »