Brodern.

Att John Charles bror, Oskar, spelat en stor roll i John Charles liv vet vi så här långt i historien. Det var ju Oskar som förbarmade sig över John Charles när han av ambassaden i Antwerpen förpassats till fattigvårdsanstalten Gibraltar i Göteborg 1923. Det var också Oskar som besökte John Charles på sjukhuset i Västervik.

Efter kontakt med Oskars son har två nya foton framkommit. Det första visar Oskar iförd vit uniform. Fotot är utformat såsom ett vykort med adressfält på baksidan. Samma bild förekommer från en annan källa och där finns noteringen "Oskar Göteborg", vilket torde betyda att Oskar var i Göteborg när fotot togs. Möjligheten att Oskar skulle ha varit ombord på något fartyg med namnet Göteborg kan troligen utelämnas då endast ett S/S Göteborg går att finna och som aldrig tillhört Oskars rederi Nordstjernan.

Ett sammanträffande är ju att Oskar hämtar John Charles på Gibraltar i Göteborg år 1923, alltså då Oskar är 33 år gammal, vilket skulle kunna stämma tidsmässigt med fotot ovan.

Nästa foto visar Oskar civilklädd, i mörk kostym. Tidpunkten är okänd men kan antas vara något senare än fotot ovan.

Bilden skulle kunna vara från den tid då han sällskapade med Sigrid Maria Hanson och tillsammans med henne fick en son. Enligt sonens dotter ska en berättelse ha förekommit där Oskar "försökt byta besättning inför sin sista resa, eftersom han var orolig över att manskapet i stort sätt bara bestod av unga män i 20-årsåldern. Han ville ha en äldre besättning p.g.a. riskerna. Han fick avslag på den begäran."

Hur det gick för Oskar på sista resan med M/S Valparaiso vet vi. Ond bråd död när den tyska torpeden träffar om vilket berättas i del 19.

Translate »