Förtida demens.

Att John Charles inte alls mådde bra i januari 1923 när han smugglar sig ombord på en ångare i Portland och dyker upp i Antwerpen svårt förvirrad är alldeles uppenbart. Men vad var det egentligen för fel på honom?

Jag har per post fått kopia av det enda dokument som finns om honom i Regionarkivet i Göteborg. Det är där dokumenten finns från den dåvarande fattigvårdsanstalten Gibraltar i Göteborg, dit John Charles anländer den 5 februari 1923.


Dokumentet är ett registerutdrag från Göteborgs fattigvårdsstyrelse, inre vården med underrubriken Journaler för sinnessjukavdelningen vid Gibraltar 1917-1923 Sign: D:94:7"

Där framgår att John Charles är nummer 4931 och att han är intagen den 5 februari såsom sjöman. Han är inremitterad av någon med signaturen "P.R". Hans sjukdomsform anges till "dementia praecox", vilket betyder förtida demens och var en diagnos myntad av den tyske doktorn Kraepelin. 1908 tog den schweiziske psykiatern Bleuler diagnosen vidare och skapade beteckningen schizofreni. Att John Charles fick diagnosen dementia praecox år 1923 tyder alltså på att den diagnostiserande läkaren nyttjade gamla läror. När John Charles senare år 1923 anländer till Västerviks hospital får han den mer tidsenliga diagnosen schizofrenia.

Som "afgångsdag" anges den 21 mars 1923, med tillägget "afgår oförbättrad till hemorten". Bara fem dagar senare, den 26 mars 1923 inkommer till Kungliga direktionen för Västeriks hospital från ordföranden i Oskarshamns fattigvårdsstyrelse en ansökan om "mottagande till vård i 3:e betalningsklassen på de under Eder förvaltning stående hospital". John Charles själv blev underrättad tre dagar senare den 29 mars. Var han förvarades fram till den 17 juni 1923, då han intogs på Västerviks hospital är okänt, men var troligen polishäktet och försörjningsinrättningen i Oskarshamn.

Vi som vet hur hans resterande 20 år på hospitalet fortsatte vet att det inte handlade om någon förtida demens.

Translate »