Postmuseum.

Ånyo ett föredrag – Titanicmannen – från skröna till verklighet – denna gång inför Titanickunnig publik på Postmusuem i Gamla Stan, Stockholm. Det är Skandinaviska Titanicföreningen som har medlemsmöte.

Det är första gången föredraget hålls där samtliga i publiken har besökt Titanicutställningen sommaren 2009 i Stockholm. Den sammanlagda Titanickompetensen i lokalen är skyhög, vilket leder till att detaljer finslipas och kompletterande upplysningar tillförs från publiken. En ständig förbättran.

Det är otroligt glädjande att känna att alla åhörare är totalt engagerade under den dryga timman där John Charles Asplunds liv presenteras. Det berör. Det är innerligt. Det känns.

Efteråt är det påfallande många som spontant kommer fram och uttrycker sin hänförelse över historien och berömmer berättartekniken.

Jag känner på mig att det inte var sista gången jag höll föredraget.

Translate »