Iscensättning 99 år efter verkligheten.

Tänk om John Charles visste, tänker jag när jag nås av uppgiften att den 15:e april 2011 har Titanics telegraferade nödrop på minuten 99 år senare återutsänts som tweets på Twitter. Det var The Maritime Museum of the Atlantic som från klockan 23:55 (ADT, Atlantic Day Time) den 14 april 2011 sände ut de meddelanden som utväxlades på det stora kalla havet.

Titanic hade den för tiden mest moderna utrustningen för telegrafi som gick att uppbringa. Det är som en hyllning till teknologin att innehållet i de morsekodade meddelandena exakt 99 år senare ska återupprepats i den för samtiden moderna teknologin med Twitter.

Meddelandena natten mellan den 14:e och 15:e april kom att sändas med hash-taggen #ns_mma av ns_museum. För den som i efterhand vill läsa meddelandena nås de på denna länk

För den som önskar finna flera aktiviteter på Twitter inför Titanics 100-års-minne kan man lämpligen följa @RMS_Titanic_Inc eller hash-taggen #Titanic.

Som sagt, tänk om John Charles och hans kumpaner i livbåten kunde ana vad vi skulle företa oss 100 år senare.

Translate »