Frånvarande närvaro.

Som medlem i Skandianviska Titanicföreningen är jag inbjuden att bemanna den monter på Antikmässan i Älvsjö, som Claes-göran Wetterholm sammanställt ur sitt oändliga arkiv. Ganska snabbt förstår jag att jag är tämligen ensam om att vara där och ha en släkting som överlevt Titanickatastrofen. När jag vandrar i montern och berättar om båten är John Charles närvarande i all sin fysiska frånvaro.


Claes-Göran Wetterholm före mässans öppnande.

Den uppskattningsvis 25-40 kvadratmeter stora montern än sobert och dämpat svart inredd som ger ett lugnt och värdigt intryck. På utsidan lockar en stor monitor med journalfilmer från tiden för Titanics sjösättning.


Monterns vänstra utsida.

Inuti montern finner vi avsnitt som beskriver verkligheten bakom historien om att orkestern skulle ha beordrats spela ända in i drunkningsdöden. Här finns stenkakor och häften. På andra sidan visas smycket som inspirerade James Cameron att skapa filmen Titanic år 1997.

I andra änden av montern finns svenskhörnan där foton av några av de svenske som reste med Titanic visas. John Charles är inte med, men hans kompis Einar Karlsson tittar på oss lätt militäriskt.


Svenskhörnan.

Det är i svenskhörnan jag hamnar många gånger under de 8 timmarna, berättandes om hur John Charles lyckades hoppa i den nästsista livbåten, nummer 13, genom att åka ned utmed linorna som livbåten hängde i. Vid varje tillfälle ser jag besökarnas ansikten, vilka visar på att jag fångat deras totala uppmärksamhet. De ser mig och i deras huvuden etsar sig John Charles räddning fast.

Genom den samlade Titanickunskapen kan vykortet från del 79 bekräftas vara äkta och verkligen föreställande Titanic – inte sitt systerfartyg Olympic, vilket annars var vanligt förekommande.

När klockan slagit åtta på kvällen stängs mässan för dagen. Stillsamt reflekterar jag över livets totala oförutsägbarhet. Tänk om John Charles kunde se oss, 100 år senare, där vi går och berättar om hans och hans medpassagerares öde.

Så, John Charles, nu har du i all din frånvaro varit närvarande på Antikmässan i Älvsjö år 2012.

Translate »