Teaterdebut.

Huruvida Titanicmannen, John Charles Asplund, uppträtt på någon teaterscen under sitt 54-åriga liv känner jag inte till. Att han 70 år och 3 dagar efter sin bortgång ska dela med sig av sitt händelserika liv på en teaterscen i Bergslagen ligger långt bortom det tänkbara den dag efterforskningen började sommaren 2009.

Kommande lördag den 17 augusti klockan 19.00 framförs Ombord på Titanic där jag och fem andra anförvanter under Claes-Göran Wetterholms ledning ger våra personliga berättelser om Titanic. Det är på Stadra teater föreställningen ges i augustinatten.


Stadra teaters annons i SVD. Titanic-kväll 17/8.

Bokkartongen liksom mikrofonen är laddad och alltsammans packar vi i vår blå lilla Citroën 2CV och beger oss mot scenen.

Translate »