Intresset och priset ökar.

Den 15:e april 2012 är det 100 år sedan Titanic förliste. Intresset kan förväntas stiga över hela världen. Redan nu kan vi läsa hur brev och persedlar från de överlevande säljs på auktioner.

I denna BBC-artikel berättas om hur ett originalbrev från överlevande Laura Francatelli sålts för drygt 200.000 kronor, i England.

Just nu pågår en översättning av Titanicmannens historia till engelska. Samtidigt har förfrågningar sänts till Amerikanska militärmyndigheter för eventuella arkiverade uppgifter om John Charles Asplund. Likaså har kvarlevande släktingar till Titanicmannens erhållit förfrågningar om möjliga minnen i sökandet efter hans livsöde.

Translate »