Fyra sommarmånader med legenden.

Helt nyligen öppnades den officiella websiten för den världsturnerande Titanicutställningens drygt fyra månader långa vistelse i Norrköping sommaren 2013. Ändå från invigningsdagen den 30 April till söndagen den 8 September bereds nästan daglig tillgång till denna imponerande utställning.


Den officiella websiten titanic.eu

Lokalen har uppenbart valts med omsorg då den gamla Värmekyrkan i industrilandskapet valts som hemvist för sagan om legenden. Värmekyrkan som var pappersbrukets ångcentral en gång i tiden råkar ha exakt fyra höga skorstenar, precis som Titanic.


Vid juletid bildar skorstenarna en ljusstake.

Den som inte besökte denna utställning när den gästade Stockholm sommaren 2009 har kommande sommar en ypperlig chans att uppleva något helt fantastiskt som ger bestående intryck. Jag tror mig dessutom veta att en mängd kringliggande aktiviteter kommer att uppstå.

Titanicmannen avser närvara.

Translate »