Oscars öde.

Min mormors kusin, Titanicmannens bror Oscar, mötte liksom sin bror ett öde på Atlanten. Oskars öde blev fatalt, medan Titanicmannen överlevde mötet med isberget.

Oskar var befälhavare på fartyget Valparaiso, byggd 1917, och sedan 1940 i Brittiska statens tjänst under kriget. Hon ingick i en konvoj från Halifax till Liverpool när tyska ubåten U38 dök upp den 29'e december 1940. Hela konvojen torpederades och Valparaiso med sin besättning om 32 personer, inklusive Oskar, gick till botten.


M/S Valparaiso

Kptlt. Heinrich Liebe skriver i U38's skeppsdagbok den 31 December 1940 "Vi upptäckte ett ensamt tungt lastat fartyg. Handelsfartyget Valparaiso sänktes med två välriktade topeder med påföljd att fartyget snabbt gick till botten. Då det ej fanns några andra handelsfartyg eller eskortfartyg i närheten gick jag upp till ytan för att spana. Inget levande fanns att se. Endast några trälådor, virke och några klädesplagg flöt på vattnet."

Den tyske befälhavaren berövade Titanicmannens broders liv. Samme broder som året före, 1939, dels ombesörjt moderns, Augustas, begravning den 10:e juni och besökt Titanicmannen på sjukhuset den 11:e juni, när Titanicmannen har tre år kvar i livet.

Translate »