John är omnämnd.

I tidningen Kalmar den 22:e april 1912 omnämns att John Asplund, Titanicmannen, räddats från Titanics förlisning.


Tidningen Kalmar 1912-04-22

Carpathia anlände till New York på kvällen den 18:e april, nära 6 dygn efter Titanics förlisning. Telegrammet uppges ha anlänt den 20:e april till Oskarshamn.

Notabelt är att det finns en familj Asplund som räddats från Titanic, men som såvitt känt ej har någon relation till vår man, Titanicmannen, John Charles Asplund.