Besök vid historiens slut.

Historien om Titanicmannen, min mormors kusin som räddade sig från Titanic, deltog i första världskriget och slutligen hamnade på Västerviks hospital, fortsätter. Vi besöker platsen där han levde sina sista 20 år i livet, där han intogs, där han förvarades, där han rymde från två gånger. Marken ligger framför våra fötter, samma mark han trampade på.

Inne på det ursprungligen 174 hektar stora området finns Psykmuséet. I autentisk miljö kan vi ta på och se den utrustning, de kläder, det porslin som var Titanicmannens vardag. Besök gärna muséet i verkligheten och på www.psykmuseet.se


Muséets personal visar den bästa gästfrihet i hela sin ideella anda.

Alltsammans ger underlag till en fortsättning på historien. Delar blir till helheter. Bilder och fakta bildar stoff till förståelsen av hur Titanicmannen tillbringade sin tid. Och som lök på laxen erbjuds vi möjligheten att efterlysa någon som kan veta något om vår man – Titanicmannen.

Fortsättning följer.

Translate »