Fasta och Stormen.

1912, samma år som Titanicmannen lyckades rädda sig från det sjunkande skeppet stod Västerviks hospital klart att brukas. Landet hade ett skriande behov av platser för "sinnessjuka". Hittills hade fattigvårdsinrättningar och livegenhet präglat mentalt lidande människor liv. Tänk på filmen "Den enfaldiga mördaren" och få en idé om förhållandena.

Titanicmannen, John Charles Asplund, kom att från 1923 vistas i främst två byggnader på det stora sjukhusområdet. Dels var det Länspaviljongen, även kallad för "Fasta", som var den rymningssäkraste av dem alla och dels var det avdelningarna 32 A och 32 B, populärt kallade för "Stormen". Hur situationen innanför dessa väggar var ska vi se i kommande delar.


Översiktsvy över området, med Gamlebyviken i bakgrunden.

Vi kan tydligt se att såväl Länspaviljongen, som Stormen hade inhägnade gårdar.


Länspaviljongen, som den såg ut förr


Länspaviljongen år 2010


Avdelning 32 A och B från förr, sedd från sydost.


Avdelning 32 A och B år 2010, sedd från nordost.

Fasta paviljongen och avdelningarna 32 A och B nyttjas idag av Kriminalvården som fängelse och häkte.

Det var på detta område som Titanicmannen levde och rymde totalt tre gånger under sin 20-åriga vistelse. Det var få som besökte honom, vilket gällde för de allra flesta. På den tiden var det en skam att känna någon som satt på "hospital". Det finns berättelser om att de som skulle besöka klev av tåget en station tidigare för att inte kunna misstänkas vara på väg till hospitalet.

Fram till mitten av 1950-talet fanns ingen egentlig vård av sinnessjuka. Långbad och insulin- och el-chocker kombinerat med medicin som idag skulle klassas som gift fanns att tillgripa. En period nyttjades även Lobotomering. Därefter kom äntligen Psykofarmakan, som på 1970-80-talen skulle komma att utklassas och på 1990-talet ersättas av de s.k. "lyckopillren", eller SSRI-preparat som är deras gemensamma benämning. Effekterna av SSRI-preparaten, som nyttjas flitigt i nutid, har vi inte sett biverkningarna av, ännu.

I kommande delar ska vi se hur vår man, Titanicmannen, hade det på hospitalet.

Translate »