I sin linda.

Det är tur att vardagsrummet är stort, när över sex meter utställningsmaterial för första gången ska bilda helhet.

Sju skärmar med Titanicmannens, min mormors kusins, John Charles Asplunds, dramatiska liv är i sin linda. Materialet ligger där på golvet, färdigt, formulerat, komponerat, disponerat till en historia med en "cliff hanger" på varje skärm.

Konsten är att koka ned alla detaljer till en smältbar, uppfattningsbar, konsumerbar serie. Att få med det väsentliga som bär berättelsen utan att ramla ned i faktaträsket av siffror och årtal.

Nu ligger den där, på vardagsrumsgolvet, miniutställningen, som ska monteras på Psykmuséet i Västervik.

Translate »