Bilderna med Titanicmannens reskamrater.

Vi vet från del 23 att John Charles Asplund berättade i brevet til sin mor att han och Einar samt tre andra svenskar mottogs väl av Frälsningsarmen i New York.

I boken Titanic, av Claes-Göran Wetterholm, finns en bild visande fyra svenskar och två frälsningssoldater i New York.


Foto: Karin Breman, Carl Olof Janssons systerdotter

Vi kan tydligt se att det är Titanicmannen, John Charles Asplund, som sitter längst ned till vänster. Mannen mellan frälsningssoldaterna uppges vara August Wennerström och framför honom Carl Olof Jansson. Mannen till höger därom kan vara Einar Gervasius Karlsson eller Gunnar Tenglin.

I programmet för Titanicutställningen på Djurgården i Stockholm sommaren 2009 finns ett foto från New York av fem svenskar.

I bakre raden från vänster, John Charles Asplund, Gunnar Tenglin, Einar Karlsson. I främre raden från vänster, August Wennerström och Carl Olof Jansson.

Eftersom John Charles talar om tre svenskar kan den tredje vara Gunnar Isidor Tenglin, som också hamnade hos Frälsningsarmén och reste tillsammans med och delade hytt med August Wennerström. Såväl Wennerström som Tenglin var aktiva socialister. Wennerström hette egentligen Andersson, men tog namnet Wennerström inför emigrationen då han misshagat myndigheterna i Sverige.

Carl Olof Jansson och August Wennerström reste på samma biljett, nr 350034, och räddade sig båda i livbåt A.
John Charles reste på biljett 350054 och Einar Karlsson på biljett nr 350053. Gunnar Tenglin reste på biljett nr 350033. Samtliga tre räddade sig i livbåt nr 13.

Titanicmannens ”tre andra svenskar” är med stor sannolikhet Gunnar Tenglin, August Wennertröm och Carl Olof Jansson.

Den väg de färdades till Southampton, varifrån Titanic skulle avgå, var från Köpenhamn till Esbjerg med tåg. Därifrån med båt till Parkeston, där tåg tog dem till Southampton via London. De lämnade Köpenhamn den 6:e april och ankom till Esbjerg den 6:e april, samma dag avgick den 30 timmar långa båtfärden mot Parkeston. De bör således ha ankommit Parkeston den 8:e april, fyra dagar före Titanics avgång.

Translate »