De goda vännerna

En av John Charles reskamrater, Carl-Olof Jansson, skrev också brev hem till Sverige. Ett från R.M.S Carpatahia och ett från New York, den 17:e respektive 25:e april 1912. Breven har jag fått mig tillsänt från Carl-Olof Janssons systerdotter.

Breven bekräftar deras gemensamma färdväg från Köpenhamn till Southampton, som framgår av del 43. Vad gäller uppgifterna kring hur Carl-Olof Jansson räddades skriver han i sitt brev att han låg sju timmar i vattnet, medan andra uppgifter gör gällande att han räddades i livbåt A.

Att de fem reskamraterna var goda vänner framgår tydligare av detta foto och dess tillkomst.


I bakre raden från vänster, John Charles Asplund, Gunnar Tenglin, Einar Karlsson. I främre raden från vänster, August Wennerström och Carl Olof Jansson.

Av Carl-Olof Jansson tidsangivelser kan vi fastställa att Carpathia kom till New York på torsdagkvällen den 18:e april. Under de följande fyra dygnen var de fem vännerna omhändertagna av bl.a. Frälsningsarméns kadettskola. Måndag kväll den 22:e skiljdes deras vägar åt. Under tiden fram tills dess hann de besöka Bailey Studios, 8 East, 14th Street, New York, för att ta en minnesbild innan de skingrades. På baksidan av det foto som Carl-Olof Jansson skickade hem till Sverige finns skrivet ”Till mor o far. Fotografiet visar fem goda vänner som gemensamt kämpat för livet på det stora världshavet atlanten.”

Translate »