Yrke och militär erfarenhet?

Den 5:e juni 1917 registrerar sig John Charles Asplund för krigstjänstgöring inom den Amerikanska krigsmakten. Ur den något otydliga kopian av registreringskortet kan vi utläsa ett flertal intressanta fakta.

Vid registreringstillfället uppgav han sig bosatt på 409 Bergen Street, Brooklyn,New York, markerat med A i bilden nedan. Adressen är cirka 5 km fågelvägen från den adress han uppgav vid ankomsten till Amerika 1912, markerat med en svart prick i bilden nedan.


Bostadsadress juni 1917.

Registreringskortet är dels suddigt och har en specifik handstil som är något svårtydd.


Registreringskortet

Nedan följer en utskrift i klartext av innehållet i registreringskortet.

Sidan 1
1.Name in full
John Asplund

2.Home adress
404 Bergen Street, Brooklyn, New York

3.Date of birth
Fanuary 31 1889

4.Are you (1)natural born citizen, (2)naturalised, (3)alien, (4)declared identity
Declared – 17??? (otydbart)

5.Where were you born
Oskarshamn Sweden

6.If not a citizen, of what country are you citizen

7.What is your present occupation?
Otydbart, se nedan

8.By whom employed?
Andersen eller A Larsen??
17?? – 67th Brooklyn
(svårtydbart)

9.Have you a father, mother, wife, child under 12 or a sister or brother under 12 solely dependant on you for support?
None

10.Married or single? Race?
Single – White

11.What military service have you had? Rank? Branch? Year? Nation?
???, Navy, ???, Sweden

12.Do you claim exemption from draft?
No

Sidan 2
1. Tall, medium or short? Slender, medium or stout?
Short, medium

2.Color of eyes, color of hair, bold?
Blue, brown, no

3.Has person lost arm, leg, hand, foot or both eyes, or is he otherwise disabled?
No

Ur denna information kan vi utläsa att John Charles uppger sig ha erfarenhet av militärtjänst inom marinen (navy) från Sverige. Det förefaller därav logiskt att amerikanska krigsmakten skulle komma att använda honom för tjänstgöring inom den amerikanska marinen. Det styrker i sådana fall teorin om att han skulle ha tjänstgjort på USS Finland. En spekulation och teori som återstår att bekräfta.

Vi kan också utläsa att han inte är gift och att han har en arbetsgivare i Brooklyn, även om dess namn är otydbart.

Det finns två uppgifter som jag ej lyckats tyda. Den första är punkt 7, angående yrke.


Vilket yrke uppgav han?

John Charles uppger också vilken rang han haft inom marinen i Sverige.


Vilken rang hade han?

Om någon som läser detta har en idé, ett uppslag, en gissning på vad som är noterat som yrke och rang är jag glad för alla förslag.

Translate »