Födelse och utflytt.

Födelsedata och utflyttningsdata är redan kända. För helhetens skull dokumenterar jag nu även klipp ur originaldokumenten, från födelseboken och utflyttningsboken.

Vi börjar med födelseboken för år 1889.

Inskrivningsnummer: 7
Födelsemånad: januari
Födelsedag: 31
Döpelsemånad: februari
Döpelsedag: 24
Kön: manligt
Dopnamn: John Charles
Föräldrarnas namn: Asplund Johan August, sjöman, Jonsdotter Emilia Augusta, gift 5 år
Föräldrarnas hemvist jämte pag. i husförhörsbok: 93/249

I utflyttningsboken för år 1912 finner vi följande.

Utflyttningens löpande årsnummer: 43
Utflyttningens dag och månad: 2/4
Utflyttade, namn, yrke och näringsfång: Asplund JOhn Charles, sjöman
Födelsedag och månad: 89 31/1
Manskön.
Varifrån i församlingen utflyttad: 1 A
Sida i församlingsboken: 2
Hvarthän utflyttad: N. Amerika
Särskilda anteckningar: Nåd. tillst. 22/3 12, Oskarhamns sjömanshus F130 224/10

Samtliga data i utflyttningsbokens stämmer med den avskrift av flyttningsbetyg som pastorsämbetet gjorde den 27/3 1923, alldeles innan brodern Oskar hämtar John Charles på Gibraltar i Göteborg för färd till hemmet i Oskarshamn.

Grävandet fortsätter. Nu har två nya spår trätt fram. Dels från John Charles kusinbarn och en identifierad släkting till en av hans medpassagerare år 1912, det år när vår man, Titanicmannen, upplevde det osänkbara skeppets undergång.

Fortsättning följer.

Translate »