National Personnel Records Center.

Jag lyckades fylla i standard formulär nr 180 och jag lyckades hitta postadressen, bland de 16 det fanns att välja på, för att sända förfrågan om att få ut eventuella registrerade dokument om John Charles hos Amerikanska marinen. Jag bifogade också, för att underlätta, kopian av hans registrering till Första världskriget. Så långt gick allt bra.

Sen kom svaret.

Ett svar fritt att tolka. Antingen har de inte ens försökt leta, utan snabbt tolkat det som att John Charles var svensk och i Svenska flottan. Men registreringen var ju i Amerika? Eller så har de letat men inget funnit och på chans förelår mig att leta i Sverige. Eller så vill de inte ge mig något eftersom jag bara är släkt på långt håll. Jag vet inte.

Från ett forum på internet har jag fått följande respons:

Hmm. The person replying, unfortunately, seems to have only looked at and interpreted the Draft Registration Card you provided.
There is no indication they have looked and not found (or found) evidence of Asplund having served in the US Navy or other branch.
Possibly, they cannot give out that kind of information to you, but they cold have indicated so. A thorough reading of their privacy provisions may give a clue.
It could be Asplund shipped out with the US Merchant Marine transporting materiel to France and at wars'end he and fellow sailors were stuck over there.

Från denna punkt finns flera alternativ:
A)Jag fortsätter att kontakt dem per telefon eller brev.
B)Jag sänder en ny förfrågan, denna gång till Amerikanska armén, för att se om de har något.
C)Jag försöker leta information i den marint militära handelsflottan, US Merchant Marines.

Under alla omständigheter – to be continued.

Translate »