Värnpliktig sjöman.

Att John Charles Asplund, Titanicmannen, min mormors kusin, bar en mössa med beteckningen Thule, vet vi från fotot i del 32

I Krigsarkivet finner jag beviset för att han hade med pansarskeppet Thule att göra.

Den 23:e november 1910 mönstrar John Charles på Thule, som är ett pansarskepp med hemmahamn Karlskrona, men ofta även lägger till i Stockholm. Huruvida han mönstrar på i Karlskrona eller Stockholm framgår ej.

Döm om min förvåning när det första jag upptäcker är att han försökt rymma från Thule och bestraffas därför och hamnar på sjukhus. Beteendet med båtar, rymning och sjukhus ska komma att återkomma i hans liv, som vi känner det i denna historieskrivning. Nu har jag svart på vitt vad som hände 1910-1911.

Följande framgår av Straffregistret för Thule 1910-1911.


Montage av utdrag ur straffregistret.

I klartext är följande noterat i Straffregistret:
Titel: Vpl. Nr. F 130 224/10
Namn: Asplund
Förbrytelse, beskaffenhet: Första gången rymning
Förbrytelse, tiden då den begicks: 22/6 1911
Bestraffning, beskaffenhet: Två/2/ dagars sträng arrest skärpt med mistning af sängkläder
Grundad på, strafflagen för krigsmakten, §62
Anbefalld: Fartygschefen, 2/7
Anteckningar: Förklarad häktad den 1/7 kl. 3 e.m. Befriad fr. häkte den 2/7 9 e.m. Afpolleterad till stationen S. (Stockholm) 27/7

John Charles hade sålunda rymt och bestraffas därför, först med sträng arrest utan sängkläder, för att den 27/7 få gå i land i Stockholm. Vad som hände honom där är okänt.

Det som vidare noterats är att han ånyo avpolleterats den 6/12 1911 till flottans sjukhus i Stockholm, numera kallat för Kasern-III på Skeppsholmen.


Kasern-III

Fyra månader därefter ska han komma att avresa rån Köpenhamn mot Southampton och Titanic och en för honom då okänd fortsättning på sitt dramatiska liv.

Translate »