Tillkommande uppgifter.

Titanicmannens storebror, Karl-Alfred född den 11:e september 1885, emigrerade 1907 till Amerika, som vi berättat i del 50,

Av tiden före sin emigration vet vi nu att Karl-Alfred också tillbringade sitt liv på sjön. Den 16:e April 1903 mönstrade Karl-Alfred på som kock på skonerten Gerda i Oskarshamn, med en lön på 25 kronor. Knappt två månader senare, den 4:e juni, mönstrade han av i Västervik, för att samma dag mönstra på, åter igen som kock, på den tremastade motorskonerten Lea, med destination England. Redan den 22:e juli var de tillbaka i Västervik igen, där Karl-Alfred möntrade av.

Vi har, sedan tidigare, Karl-Alfreds uppgivna bostadsadresser 1912 och 1918, då han registrerar sig inför Första världskriget. Därefter finns inget spår av honom och heller ingen bekräftelse om huruvida han verkligen deltog i kriget. Emellertid registreras han som obefintlig i Obefintlighetsboken i hemförsamlingen redan 1916. Möjligen hade han inte tagit ut något flyttningsbetyg vid emigrationen 1907.

Tiden från 1918 fram till 31/12 1938 då han i Sveriges dödbok uppges vara död är än så länge ett vitt ark. Först 1944, året efter John Charles död, införs Karl-Alfred i Oskarshamns dödbok, som officiellt död.

Notabelt är att modern Augusta och hennes tre sjömanssöner samtliga dör inom loppet av knappt fem år. Karl-Alfred avliden den 31/12 1938, Augusta begravs 10/6 1939, Oskar torpederas och dör 31/12 1940 och John-Charles dör 14/8 1943 på Västerviks hospital.

Translate »