Mönsterrullar och avlöningsbok.

Utifrån mönsterrullarna på pansarskeppet Thule kan vi närmare kartlägga tidsförloppet för Titanicmannens vistelse på fartyget. Vi vet redan från del 54 att han rymde från fartyget sommaren 1911 och bestraffades därför.


Montage av mönsterrulla.


Montage av avlöningsbok.


Montage av avlöningsbok.

Med hjälp av avlöningsboken kan vi datera och skapa följande kronologiska ordning.

1910
nov 22: avlöning påbörjas
nov 23: innestående portion öl fr.o.m.
nov 30: 1 st. knif med bentsel?, 1 st tvättborste
dec 15: kontant
dec 19: Tvättning
dec 28: kontant

1911
jan 5: Tvättning
jan 15: kontant, 2 st handdukar, 1/2 kg tvål, tvättning
jan 31: kontant
feb 15: kontant, tvättning
mars 11: kontant
mars 31: kontant, tvätt
apr 12: kontant
apr 30: kontant, tvätt
maj 15: kontant, 1 st. knif med bentsel? överfördt till ny exp.

jun 22: första gången rymning
juli 1: häktad
juli 2: befriad häkte
juli 27: avpolletterad Stockholm station

Tiden från november 22 1910 till maj 15 1911 omfattar totalt 174 dagar. Enligt omslaget till mönsterrullorna gäller de en expedition för "samöfning av stamrekryter och värnpliktiga" under 197 dagar.


Omslag.

Vad gäller noteringen om "afpolletering flottans sjukhus Stockholm" den 6/12 råder oklarhet om det avser 1910 eller 1911. Ett första tolkning är att han blev sjuk i december 1910 och fick besöka sjukhus, för att senare bevisligen återvända till Thule. Ett annat alternativ är att han blev sjuk i december 1911, vilket inte finns några fakta som talar för i nuläget, och som möjligen felaktigt antogs i del 54.

Om uppgiften att vykortet han skickade till sin mor från Hartlepool ombord på skonerten Margareta ägde rum 1911 stämmer, talar det för att han verkligen blev slutligen avpolleterad i juli 1911, för att under hösten 1911 mönstra på skonerten Margareta.

Nästa steg är att se vilka noteringar som finns om honom på flottans sjukhus i Stockholm samt att finna den hänvisning till folio 316 som finns i avlöningsboken från hans tid på Thule.

Translate »