Bild och fakta.

Enligt artikeln i tidningen Barometern från 1982, beskriven i del 35, är vykortet som John Charles sände till moder Augusta från 1911.

I del 32 finns datumet 20:e september skrivet på vykortet, vilket leder oss fram till att John Charles var i Hartlepool, England, ombord på skonerten Margareta, den 20:e september 1911. Den 27:e juli 1911 hade han blivit avpolleterad från Thule. Knappa två månader mellan de två tidpunkterna. Han skulle alltså ha hunnit mönstra på Margareta och ta sig till England på den tiden.

Skonerten Margareta hade sin hemort i Figeholm, som ligger cirka 20 km norr om Oskarshamn, som är John Charles hemort år 1911. Margareta är byggd år 1865 i Blankaholm, som ligger cirka 40 km norr om Oskarshamn. Redare var en man vid namn Birger Leopold Windahl, född 1853 och död 1940, hemmahörande i Figeholm.


Skonerten Margareta, fotograf Dutchborn, enligt uppgift.

Bilderna i del 36 skulle mycket väl kunna vara tagna på fartyget ovan.

Kanske fick John Charles smak för vida världen med sin resa med skonerten Margareta 1911. Kanske förstärktes där idén att ge sig längre bort, ända till Amerika, det kommande året 1912, som skulle bli så dramatiskt. Dessa frågor och frågor såsom när John Charles mönstrade av Margareta och om han var ute på någon mera sjöfart före april 1912 är sådana funderingar som driver viljan att forska vidare.

Translate »