Möjlig fortsättning på Thule.

Ju mer jag letar ju mer detaljer framkommer och ju mer kan tidigare antaganden bekräftas eller dementeras. Från del 54 vet vi att John Charles blev besträffad för midsommarrymningen och att han avpolleterades på Stockholms station den 27:e juli 1911. En slutsats om att han hamnade på flottans sjukhus i Stockholm den 27:e juli 1911 kan inte längre styrkas. Så är det med efterforskning – pusslet förändras.

I ett dokument från fartygschefen "Till chefen för underofficers- och Sjömanskårerna i Karlskrona" den 27:e juli 1911 skrivs följande:

Härmed får jag vördsamt anhålla om ersättning för följande personal under den 29 dennes:
1 värnpl. signalmatros
1 värnpl. förrådsman
hvilka afpolleterats från pansarbåten till Garnisonssjukhuset i Stockholm

H.M. Pansar Thule Karlskrona den 27 juli 1911
Fartygschefen

Garnisonssjukhuset i Stockholm låg i det nuvarande Landstingshuset på Agnegatan på Kungsholmen. Sjukhuset lades först 1969. Då datumet den 27:e juli stämmer med den dag John Charles blev avpolleterad finns här en möjlighet att han skulle ha hamnat på Garnisonssjukhuset. Dock följer ytterligare dokument som påvisar raka motsatsen.

Förteckning över det beväringsmanskap, som är kommenderat å H.M. Thule från och med den 30 dennes 1911

Fastställd eller för särskildt fall bestämd besättningslista : Sign. matr.
Inskriftn.-n:r : 130 224/10
Namn : Asplund
Anteckningar : Fr. arrest d. 29/10

d. 29 juli 1911

I denna förteckning framgår det att John Charles Asplund skulle vara kommenderad signalmatros på Thule från och med den 30:e juli 1911, alltså 3 dagar efter att han blev avpolleterad på Stockholms station. Som anteckning anges "från arrest den 29/10", vilket skulle kunna tolkas som att han från att avpolleterats den 27:e juli hamnade i arrest fram till 29:e juli för att från och med den 30:e juli återgå som signalmatros på Thule.

Den 30:e juli 1911 är det 258 dagar kvar till Titanic ska gå under. Var det så att han fortsatte sin tjänstgöring på Thule en tid ytterligare? I sådana fall uppträder frågan när han var i Hartlepool på Skonerten Margareta, som uppges ha varit under 1911?

Translate »