Artikel med gensvar.

Artikeln om Titanicmannen visade sig bli en helsida på sidan 2 den 17:e februari.

Det fina med en tidningsartikel är de reaktioner och responser som uppkommer, den stimuli som får någon att göra något, att bidra med något. Sålunda får jag veta att "det kom in en äldre man på tidningens redaktionen som hade bott på Köpmangatan 3 i Oskarshamn (huset finns inte längre) när han var liten. En av grannarna hade varit en släkting till John Charles. Mannen berättade att när det pratats om John hade det bla handlat om varför han inte jobbade sig över Atlanten på Titanic eftersom han var sjöman, i stället för att lösa biljett.

Frågeställningen kan ju synas relevant, då John Charles var sjöman. Men samtidigt var det inte lätt att få jobb och det blev troligen inte lättare av att arbetet skulle vara kortvarigt, då målet ju var att flytta till det stora landet i väster.

I tidningsartikeln nämns kortfattat ett citat, där jag säger att "- Att han inte stred för Finland säger sig självt eftersom Finland inte deltog i första världskriget.". Mitt korta påstående har fått en läsare att reagera och skriva följande till tidningen:

"Läste med nöje artikeln på sid 32 i dagens (2011-02-17) nummer av Barometern. Artikeln handlade om sjömannen John Charles Asplund. Forskaren i fråga har grävt enligt utsago och hittat en del. Jag ser det som en lapsus att inte veta mer om samtidshistorien då han säger på ett ställe att "John Charles inte kan ha varit i Finland då Finland inte deltog i första världskriget". Nä det kunde han inte, för Finland som nation fanns inte då, varför? Jo, Finland blev självständigt 1917. Därefter följde ett inbördeskrig 1918 och i samband med andra världskriget två krig mot Ryssland 1939-1944 och ett mot Tyskland vintern 1944-1945. (Källa Wikipedia). I och med detta så kan John Charles Asplund ha varit med i inbördeskriget i Finland 1918. Att släktforska är kul och lärorikt men man måsta vara källkritisk."

Läsaren har alldeles rätt i att det rådde inbördeskrig i Finland den tid som John Charles tjänstegjorde under första världskriget. Just denna möjlighet har jag grävt något runt, utan att ha redogjort för det, och inte funnit något som helst spår. Jag har inte funnit att några Amerikanska styrkor bistått någon av sidorna i inbördeskriget. Dessutom är det ett faktum att John Charles var registrerad för tjänstgöring i kriget för Amerika. Vi vet också att han åtminstone under senare delen av kriget tjänstgjort på fartyg på Atlanten.

Ehuru och emedan, som det sägs, väcker denna reaktion upp spåret runt varifrån momentet om Finland i skrönan kommer. Det finns andra tänkbara spår som jag avser återkomma till.

Translate »