En möjlighet.

Skrönan om Titanicmannen innehåller ett moment som säger "att han skulle ha kämpat på Finlands sida i kriget" . Det finns två tänkbara krig under perioden 1912-1923. Det första är naturligtvis Första världskriget, vilket han ju faktiskt registrerade sig för den 5:e juni 1917. Det andra är Finska inbördeskriget, som bemannades av tyskar, ryssar och 550 svenskar. Det finns en Asplund med bland de 550, men han avled, vilket ju inte John Charles gjorde. Alltså återstår Första världskriget.

Vi vet att han alltså registerade sig den 5:e juni 1917. Nästa notering är drygt två år senare, den 15:e juni 1919, när han färdas med fartyget Bourbancy från New York till Rouen. Vad hände från 5/6 1917 till 15/6 1919 är den fråga som söker svar.

Den 28:e maj 1917 rekvirerade den Amerikanska armén ett civilt fartyg vid namn Finland för transport av soldattrupper till Frankrike. Efter en hastig ombyggnad lämnar fartyget New York den 14:e juni, nio dagar efter John Charles registrering, i riktning mot Brest i Frankrike. Efter rapporter om stor ubåtsaktivitet utanför Brest omdirigerades Finland till Saint Nazaire istället.

Fartyget Finland bemannades i huvudsak med officerare och matroser från Merchant Marines, ungefär motsvarande handelsflottan. Två officerare samt vapensoldater, signalmatroser samt kvartersmästare deltog från Amerikanska flottan.

Enligt vad vi hittills funnit tillhörde John Charles Merchant Marines snarare än Amerikanska flottan. Rent tidsmässigt skulle alltså John Charles Asplund ha kommit att kunna vara besättningsman på USS Finland. Den del i skrönan som talar om hans stridande på Finlands sida kan vara en förvanskning av att han stred på USS Finland.

Intressant att notera är att Finland i början 1900-talet gått på linjen New York – Neapel för rederiet White Star Line, alltså samma rederi som Titanic tillhörde.

USS Finland gjorde flera överfarter mellan New York och Frankrike. Den 28:e oktober 1917 påbörjade USS Finland en återfart från Frankrike till New York, när hon klockan 09.27, 280 km utanför Franska kusten, blev träffad av en torped från den tyska ubåten U-93, på styrbords sida. Panik spred sig bland den civila besättningen, livbåtar började hissas ned utan kaptens order. De militära officerarna fick skjuta revolverskott för att få besättningen tillbaka på USS Finland. Fartyget kunde för egen maskin ta sig tillbaka till Brest för reparation. Först den 5:e januari 1918 kunde Finland återuppta sin återresa till New York.

Den 26:e april 1918 flyttas USS Finland från Amerikanska armén till Amerikanska flottan där hon gör fem överfarter med totalt 12654 trupper. Efter krigsslutet gör Finland 8 tur-och-retur resor till Amerika, där hon transporterar hem totalt 32197 personer. Slutligen den 4:e september 1919 återlämnas Finland till krigsministeriet och vidare till Red Star Line. 1928 skrotas Finland.

Fartyget Finland var sålunda i tjänst under hela den period som John Charles på något vis tjänstgör i kriget. Med tanke på John Charles kunskaper som sjöman och att han troligen ingick i Merchant Marines är det alltför många komponenter som passar för att teorin om USS Finland ska kunna förkastas som förklaring på skrönan. Mot bakgrund av John Charles dramatiska liv skulle det inte förvåna mig det minsta om han tjänstgjorde på Finland, om han var med om torpederingen oktober 1917.

Teorin om John Charles tjänstgöring på Finland är en möjlighet som återstår att bevisa.

Translate »