Datering som styrker teorin.

I del 65 beskriver jag teorin om att John Charles skulle kunna ha varit besättningsmedlem på USAT/USS Finland 1917-1919. En tjänsteman på National Archive vill hjälpa till att finna Mr Asplund.

Tjänstemannens svar kommer och med spänning klickar jag på mailet för att läsa:

"I have completed my search of our records and located a Certificate of Service Issued to Mr. Asplund for February 7, 1918 in New York.

This certificate was located in Record Group 41, Records of the Bureau of Marine Inspection and Navigation (Records of Certificates Issued to Life-boatman and Able Seaman, 1915-1935.

I examined our muster rolls for the USS FINLAND and was unable to locate any listing of Mr. Asplund on the ship. This tells me he was probably aboard the vessel when it was under the operation of the Army."

Det finns alltså ett tjänstgöringsintyg daterat 7:e februari 1918, som intygar att John Charles tjänstgjort som sjöman (livbåtsman eller olicensierad sjöman).

Av USAT Finlands historia vet vi att hon blir torpederad 28:e oktober 1917, varpå hon lagas i Frankrike. Den 5:e januari 1918 återkommer USAT Finland till New York, för att först en dryg månad senare, den 10:e februari åter bege sig ut till sjön med destination Europa. Under den tid som USAT Finland ligger i New York får John Charles ett tjänstgöringsintyg.

För att kartlägga tiden före 5:e januari 1918 får jag av arkivtjänstemannen två adresser att tillskriva för att framkalla ytterligare fakta om John Charles förehavanden under första världskriget.

Tänk om John Charles verkligen var med om torpederingen av USAT Finland, tänk om han åter en gång fick uppleva hur stäven på ett fartyg krossas. Den första gången av ett isberg, den andra av en torped. Tänk om.

Translate »