En familj till sjöss.

Allt tydligare framgår det att familjen Asplund var snarast hemmastadda till sjöss. Dock gällde det inte moder Augusta, som enligt uppgift fick utöka försörjningen med att sy kläder åt andra.

John Charles fader, Johan August Asplund, skrevs med nummer 1174 in i Oskarshamns sjömanhus redan 1877, 12 år innan John Charles föddes. Johan August gör en oändlig mängd sjöresor. År 1907 finner vi honom mönstra på skonerten Adam i Oskarshamn som matros. Den 14:e augusti är det dags för avmönstring i Oskarshamn med en avlöning på hela 55 kronor. Nästa registering sker den 8:e oktober 1907 då han mönstrar på den norska skeppet Sterling, från Kristiania, i Oskarshamn, som matros. I kanten noteras "resa till afrika och vidare ett år". Johan August var redan skild sedan länge från Augusta och reste uppenbarligen jorden runt. Den 30/12 1913 blir Johan august avförd från Oskarhamns sjömanhus på grund av "bristande sjötjänst".

Den äldre brodern, Karl Alfred, emigrerade som vi redan vet år 1907 till Amerika. Han skrevs in i Oskarshamns sjömanhus den 18:e juli 1902 med inskrivningsnummer 4406. Förutom de tidigare sjöfärderna som framgår av del 55, finner vi att Karl Alfred mönstrade på briggen Emilie, i Oskarshamn den 16:e augusti 1905, med inskrivningsnummer 4406, som jungman. Den 15:e november återkommer han till Oskarshman och avmönstrar där. Den 4:e augusti 1910 noteras han som avförd i Oskarshamns sjömanshus, med noteringen "för bristande sjötjänst", vilket förefaller naturligt då han varit emigrerad sedan tre år tillbaka.

John Charles lillebror, Oskar, ska även han bli sjöman. Som 20-åring skrivs han in i Oskarshamns sjömanshus den 11:e juni 1909. Samtidigt mönstrar han, med inskrivningsnummer 5273, på briggen Trio, från Östhammar, i Oskarshamn. Fem månader därefter mönstrar han av i Rostock, tyskland, den 20:e november.

Från inskrivningen i sjömanshuset kan vi också utläsa att hela hans namn är Arvid Wilhelm Oskar. Han tog styrmansexamen den 29:e maj 1915 och sjökaptensexamen den 27:e maj 1916. Han kom att få hela 24 års erfarenhet av sjöliv som kapten innan torpeden avslutar hans liv 1940.

Oskars vidare sjöfarter under 1910-1912 visar sig vara följande:
-1910, 15:e april, påmönstring Oskarshman, som jungman, på barkskeppet Greta, från Bergkvara
-1911, 5:e januari, avmönstrar i Karlskrona från barken Greta
-1911, 3:e april, påmönstrar som lättmatros på barken Greta
-1911, 17:e juni, avmönstrar från barken Greta, i Kalmar
-1911, 29:e juni, påmönstrar i Oskarshamn, som lättmatros på skonskeppet Mathilda, från Oskarshamn.
-1911, 15:e november, avmönstrar i Oskarshamn, från Mathilda

Familjen Asplunds relationer till havet präglar deras liv. Fadern torde av antalet registreringar i sjömanshusen närmast ha levt till sjöss under hela sitt liv. John Charles överlevde havet 1912, medan för Oskars del blev havet hans ättestupa.

Translate »