Sönerna och underskottet.

Blott tre dagar efter att moder Augusta Asplund avlidit upprättas bouppteckning den 8:e juni 1939. Två dagar därefter begravs Augusta Asplund och den 11:e juni gör Oskar ett besök hos John Charles på sjukhuset, där sjukjournalen förtäljer "Besök av en broder, ingen reda med honom, svarade ej på tilltal." Oskar var nog redan införstådd med att John Charles aldrig skulle bli bra igen, vilket framgår av hans brev ett år senare till morbror Otto. Med sin förmodade insikt uppkommer frågan om vad han säger till John Charles när moder Augusta är både död och begraven. Vad får John Charles veta och vad är hans reaktion? Att John Charles hade en god relation till modern kan vi ana.

Augustas frånskilde man, Johan August Asplund, var sedan 17 år död. Hennes äldsta son, Karl-alfred, var försvunnen i Amerika. Mellansonen, John Charles, var sedan 16 år intagen på Västerviks hospital och yngste sonen, Oskar, levde ett liv till sjöss. Det är mot bakgrund av denna familjesituation bouppteckning upprättas cirka tre månader före andra världskrigets utbrott.

Hela Augustas bouppteckning återfinner vi på Landsarkivet i Vadstena.

Bouppteckning
År 1939 den 8 juni förrättades av undertecknade bouppteckning efter fru Augusta Asplund, född den 16 april 1864 och senast boende å nr 1 i kvarterar Gasellen i Oskarshamn, vilken avlidit den 5 juni 1939 och såsom dödsbodelägare efterlämnat barnen:

1:o/ Karl Asplund, vistande å okänd ort i U.S.A.
2:o/ John Asplund å S:ta Gertruds Sjukhus i Västervik, samt
3:o/ Sjökaptenen Oskar Asplund i Skanör.

Vid förrättningen inställde sig sjökapten Oskar Asplund personligen. För å okänd utrikes ort vistande Karl Asplund samt för å S:ta Gertruds sjukhus intagne sinnessjuke John Asplund inställde sig fattigvårdssysslomannen Gustaf Svärdh, vilken förklarade sig åtaga sig godmanskap för dem, därest så skulle erfordras.

Boet uppgavs under edlig förpliktelse av kapten Oskar Asplund samt antecknades och värderades sålunda:

Tillgångar:
Innestående i Svenska Handelsbanken å motbok nr 1446 161:38
Kontant 31:-
Från begravningskassa 200:-
Pension 34:10
Möbler: soffa, säng, byrå, 4 mindre bord, 4 stolar, komod och 1 skänk, gardiner, mattor och div. prydnadssaker 25:-
I köket: Div. köksattiraljer m.m. 5:-
Nysilver: 1 duss skedar, 1/2 duss gafflar och div. 8:-
1 duss matknivar och div porslin samt linne 5:-
Summa: 472:48

Skulder:
Begravningskostnaderna 900:-
Brist i boet 427:52

Att allt vad till förestående bo hör blivit rätt uppgivet och icke något med vett eller vilja dolt eller utelämnat, betygar under edlig förpliktelse

Oscar Asplund
=============
Vid förrättningen närvarande:
Gustaf Svärdh
=============
Sålunda förrättat och tillgångarna efter bästa förstånd värderade, betyga
Arne Lundgren Johan Singren

Notabelt i denna bouppteckning är att sonen Karl Alfred Asplund tas upp såsom dödsbodelägare då hann ännu ej är dödförklarad, trots att ingen tycks veta var han är. Detta möjliga förbiseende ska komma att få sin upplösning senare i historien.

Det framgår också med all tydlighet under vilka knappa ekonomiska omständigheter moder Augusta levde, då hennes tillgångar inte ens täckte begravningskostnaderna på 900 kronor, motsvarande drygt 23-tusen i dagens penningvärde.

Min mor berättar att år 1937 har hon varit på besök hos Augusta, med sin mor – min mormor, Elin. Vid det tillfället hade Augusta en papegoja vid namn Klara som hon fått av någon av sina sjöfarande söner, troligtvis Oskar. I bouppteckningen, två år senare, ovan kan vi notera att någon papegoja ej ingår. Vidare berättas att den väggklocka min mormor innehaft, och som min morbror nu har, fick min mormor efter Augustas död.

Kvar av familjen Asplund finns endast de tre sönerna, varav en är försvunnen.

Translate »