Nära.

I del 52 berättar jag om det svar National Personnel Records Center gav på min förfrågan angående John Charles tjänstgöring i första världskriget. Det svaret kom från den militära delen av NPRC. De hittade honom inte. Nu har svar kommit från den civila delen av NPRC. Med spänning öppnar jag kuvertet och läser första stycket med allt gladare min. De har hittat en John Asplund!

När jag så beskådar det bifogade utdraget ur något register finner jag en John Asplund som 1904 och 1905 skulle ha tjänstgjort på ett fartyg. Att John Charles som 15-åring skulle ha jobbat på amerikanska fartyg må bedömas som orimligt. Nära, men ändå inte.

Att NPRC har sökt igenom register från 1939 fram till dags dato är den sorts vänlighet som en efterforskare gläds åt. Dessutom får jag tips om att vända mig till den militära delen av NPRC, med tillägget om det möjligen var så att John Charles hade tjänstgöringsnummer 000020227. Nu vet ju inte civila NPRC att jag redan tidigare försökt med militära NPRC, utan något napp.

Nu återstår väntan på det utestående svaret från USCG – National Maritime Center, i Martinsburg, West Virginia. Jag hoppas de finner Titanicmannen, John Charles Asplund, i sina arkiv.

Translate »