Hospitaliserad rikeman.

Året är 1945 och andra världskriget lider mot sitt slut. Titanicmannen, John Charles Asplund, har varit lämnat jordelivet för 18 månader sedan. Hans rike broder, sjökaptenen Oskar, vilar sedan fem år på havets botten. Hans äldste broder, Karl Alfred, som ärvde allt, är fortsatt försvunnen. Något måste göras.

Därför förrättas en tilläggsbouppteckningen för John Charles, i februari 1945, enligt nedan.

År 1945 den 9 februari förrättades, av undertecknade, tilläggsbouppteckning efter f. sjömannen John Charles Aslund från Oskarshamn, vilken född den 31 januari 1889, avlidit å S:ta Gertuds sjukhus, Västervik, den 14 augusti 1943.
Enligt bouppteckning efter John Charles Asplund, förrättad den 14 mars 1944 och inregistrerad vid Oskarshamns Rådhusrätt den 20 mars 1944 § 43 efterlämnade han som dödsbodelägare brodern, å okänd ort vistande, Carl Alfred Asplund, för vilken rådhusrätten i Skanör med Falsterbo den 21 mars 1941 § 4 till godman förordnat nämndemannen C. A. Lunde, Lämmedal, Oskarshamn.
På framställning av den avlidnes morbroder f. handlanden Otto Jonsson, Smältebro, Oskarshamn, som företedde utdrag av domboken över civila mål, hållen hos Rådhusrätten å rådhuset den 25 september 1944 N:r 99 där Rådhusrätten förklarat den som arvinge ovan angivne brodern Carl Alfred Asplund skall för död anses och vidare bestämt att den som dödsdag skall antagas 31 december 1938, hade den för nämnde Carl Alfred Asplund av Rådhusrätten i Skanör med Falsterbo förordnade godemannen, nämndemannen C. A. Lunde, begärt rättelse företagande i berörda avseende, samt tillkallat Carl Asplunds lagliga arvingar såsom arvingar efter John Charles Asplund nämligen:
/. Morbrodern f. handl. Otto Jonsson, Smältebro, Oskarshamn, närvarande:
/. Morbrodern Oskar Adrian Jonsson, Woodhull Ill. U.S.A., vars rätt bevakades av den för honom av Oskarshamns Rådhusrätt den 2 januari 1945 förordnade godemannen, nämndemannen C. A. Lunde, Lämmedal, Oskarshamn.

Nämndemannen C. A. Lunde uppgav nu, under edlig förpliktelse, att sedan klarlagt blivit att ovannämnde Carl Alfred Asplund rätteligen ej bort upptagas som arvinge utan ovannämnda arvingar inträder i hans ställe, så inträder därjämte det förhållandet att jämte de tillgångar som tidigare bouppteckning uppgivit som den avlidnes egendom jämväl, av godmannen förvaltad, egendom för den dödförklarade, bör tilläggas boet efter John Charles Asplund nämligen:
Enligt godmansräkning per den 31/12 1943 Kr. 27.657:07
Ränta per den 25 september 1944 2 1/2 % kr. 508:97
Tillgångar enl. huvudbouppteckningen kr. 22.048.11
Tillgångar kr. 50.213:15

Varifrån avgår:
Den ökning av arvskatt som tillkomit vid tilläggsbouppteckning efter sjökaptenen Arvid Oskar Wilhelm Asplund 3.273:-
Skatter på samma sterbhud 200:97 3.473:97
Utvisande hela boet sålunda en behållning Kronor 46.739:18

Allt allt vad till boet hörer, med ovanstående tillägga, blivit riktigt uppgivet och ingenting med vilja eller vetskap dolts eller utelämnats betygar under edlig förpliktelse.

Lunde

Vid bouppteckningen närvarande:
Otto Jonsson

Att allt blivit rätteligen antecknat och tillgångarna efter bästa förstånd värderade intygas av undertecknade godemän vid förrättningen:

Genom att dödförklara Karl Alfred per den siste december 1938 justeras alltså boet efter John Charles så att Karl Alfreds del i arvet efter Oskar istället tillfaller John Charles. Det innebär att de sista åren som Titanicmannen tillbringar på avdelning 32 på Västerviks hospital, liggande i sin kala säng, är han de facto miljonär, med 2010 års penningvärde sett.

Från skilsmässobarn i 1800-talets slut till ett sjöliv med katastrofer, krig och överlevarinstinkt finner vi Titanicmannen, John Charles Asplund, efter nära 20 år på hospital sluta sitt liv som miljonär. Tänk om han visste om alla pengar han inte hade någon chans att göra något roligt med. Eller var han helt omedveten, förvirrad och bortom sans för att förstå hur hans liv rann ut och hur han var den siste i familjen att överleva.

Ord som livsöde väger lätt när vi tänker på hela hans liv. Vad var det egentligen som hände på Titanic? i kriget? efter kriget? Vad var det som fick honom att tappa behärskning, som fick honom inspärrad?

Många frågetecken är uträtade och flera återstår. Fortsättning följer.

Translate »