De ständiga pusselbitarna.

Likt en kriminaldrama läggs pusselbitar samman, teorier prövas, fakta bekräftas. Vem var Titanicmannen, hur gick det sen, vad hände hans två bröder? Frågorna hopas. Låt oss fastlägga det faktiska.

John Charles Asplund föddes den 31 januari 1889. Han blev sjöman liksom fadern och var 1909 jungman på briggen Frida från Oskarshamn. I april 1912 emigrerade han och reste till storebrodern i Amerika. Den 10 april befann han sig i Southampton och steg ombord på Titanic! Han reste tillsammans med Einar Karlsson från Oskarshamn och hade betalat 7 pund 15 shilling för sin tredjeklassbiljett. Vid Titanics förlisning natten den 12 april räddades de båda männen i livbåt 13 och plockades på morgonen upp av passagerarfartyget Carpathia. Sex dagar senare nådde de New York där John Charles av Frälsningsarmén fick 25 dollar och en biljett till Minneapolis. I juni 1923 återkom han till Oskarshamn och flyttade till Bostad Nr 1A (där familjen bodde 1900). Han noterades fortfarande som sjöman. Johan Charles Asplund var bosatt i Oskarshamn då han avled den 14 augusti 1943. Han blev 54 år gammal och begravdes bredvid modern på Västra begravningsplatsen (kv. 11, nr. 450).

Karl-Alfred Asplund som emigrerat till Minneapolis, Minnesota, USA har vi inget spår efter.

Oskar Asplund har vi ett foto av. Gissningsvis taget runt 1910, enär Oskar föddes 1890.


Oskar Asplund

Vi har också ett väggur från Waterbury Clock Company, som var verksamt från 1850-talet fram till depressionen i slutet av 1920-talet, dvs. under den period när John Charles var i USA. Vägguret ärvdes av min mormor från hennes moster Augusta, dvs. John Charles mor, år 1939 när moster Augusta dog.

Fortsatt forskning pågår.

Translate »