John Charles i Populär historia

189000 läsare.Med stor glädje finner jag att i nr 5 av den utmärkta tidskriften Populär historia finns John Charles omnämnd i ett tips från läsarna.Enligt uppgift har tidskriften en räckvidd på 189000 läsare med en månatlig upplaga om 27300 exemplar.Tänk om John...

Del 86, Livbåt 13 – hoppet

Skillnaden mellan liv och död.För att ytterligare förstå vad som hände på natten mellan den 14 och 15 April 1912 i John Charles liv har jag ställt samman flera vittensmål och pusselbitar.Cirka 23.35 den 14 April kör Titanic in i isberget med styrbordssida och river...

Del 84 – John Charles liv ombord

Tredje klass.Dagarna för Titanics avgång från Southampton tillbringade John Charles, Einar Karlsson och deras nyvunna kamrater på det John Charles kallar emigranthotellet i Southampton. Hans medresenär, Carl-Olof Jansson, kallar hotellet för emigranthemmet och med det...