efterforskningen om den från Titanic överlevande John Charles Asplund

Efterforskningens delar

Titanicmannen, del 52 – Svaret från NPRC

National Personnel Records Center.

Jag lyckades fylla i standard formulär nr 180 och jag lyckades hitta postadressen, bland de 16 det fanns att välja på, för att sända förfrågan om att få ut eventuella registrerade dokument om John Charles hos Amerikanska marinen. Jag bifogade också, för att underlätta, kopian av hans registrering till Första världskriget. Så långt gick allt bra.

Sen kom svaret.

Ett svar fritt att tolka. Antingen har de inte ens försökt leta, utan snabbt tolkat det som att John Charles var svensk och i Svenska flottan. Men registreringen var ju i Amerika? Eller så har de letat men inget funnit och på chans förelår mig att leta i Sverige. Eller så vill de inte ge mig något eftersom jag bara är släkt på långt håll. Jag vet inte.

Från ett forum på internet har jag fått följande respons:

Hmm. The person replying, unfortunately, seems to have only looked at and interpreted the Draft Registration Card you provided.
There is no indication they have looked and not found (or found) evidence of Asplund having served in the US Navy or other branch.
Possibly, they cannot give out that kind of information to you, but they cold have indicated so. A thorough reading of their privacy provisions may give a clue.
It could be Asplund shipped out with the US Merchant Marine transporting materiel to France and at wars’end he and fellow sailors were stuck over there.

Från denna punkt finns flera alternativ:
A)Jag fortsätter att kontakt dem per telefon eller brev.
B)Jag sänder en ny förfrågan, denna gång till Amerikanska armén, för att se om de har något.
C)Jag försöker leta information i den marint militära handelsflottan, US Merchant Marines.

Under alla omständigheter – to be continued.

läs mer

Nära 18 månader kvar till 100-årsdagen

Intresset och priset ökar.

Den 15:e april 2012 är det 100 år sedan Titanic förliste. Intresset kan förväntas stiga över hela världen. Redan nu kan vi läsa hur brev och persedlar från de överlevande säljs på auktioner.

I denna BBC-artikel berättas om hur ett originalbrev från överlevande Laura Francatelli sålts för drygt 200.000 kronor, i England.

Just nu pågår en översättning av Titanicmannens historia till engelska. Samtidigt har förfrågningar sänts till Amerikanska militärmyndigheter för eventuella arkiverade uppgifter om John Charles Asplund. Likaså har kvarlevande släktingar till Titanicmannens erhållit förfrågningar om möjliga minnen i sökandet efter hans livsöde.

läs mer

Titanicmannen, del 51 – Originaldokument

Födelse och utflytt.

Födelsedata och utflyttningsdata är redan kända. För helhetens skull dokumenterar jag nu även klipp ur originaldokumenten, från födelseboken och utflyttningsboken.

Vi börjar med födelseboken för år 1889.

Inskrivningsnummer: 7
Födelsemånad: januari
Födelsedag: 31
Döpelsemånad: februari
Döpelsedag: 24
Kön: manligt
Dopnamn: John Charles
Föräldrarnas namn: Asplund Johan August, sjöman, Jonsdotter Emilia Augusta, gift 5 år
Föräldrarnas hemvist jämte pag. i husförhörsbok: 93/249

I utflyttningsboken för år 1912 finner vi följande.

Utflyttningens löpande årsnummer: 43
Utflyttningens dag och månad: 2/4
Utflyttade, namn, yrke och näringsfång: Asplund JOhn Charles, sjöman
Födelsedag och månad: 89 31/1
Manskön.
Varifrån i församlingen utflyttad: 1 A
Sida i församlingsboken: 2
Hvarthän utflyttad: N. Amerika
Särskilda anteckningar: Nåd. tillst. 22/3 12, Oskarhamns sjömanshus F130 224/10

Samtliga data i utflyttningsbokens stämmer med den avskrift av flyttningsbetyg som pastorsämbetet gjorde den 27/3 1923, alldeles innan brodern Oskar hämtar John Charles på Gibraltar i Göteborg för färd till hemmet i Oskarshamn.

Grävandet fortsätter. Nu har två nya spår trätt fram. Dels från John Charles kusinbarn och en identifierad släkting till en av hans medpassagerare år 1912, det år när vår man, Titanicmannen, upplevde det osänkbara skeppets undergång.

Fortsättning följer.

läs mer

Titanicmannen, del 50 – Brodern Karl-Alfred

Emigranten som försvann.

Att John charles Asplund, Titanicmannen, år 1912 var på väg till broder Karl Alfred vet vi. Huruvida han verkligen kom fram till brodern eller ej är oklart. Låt oss nedan se på det vi vet om Karl Alfred Asplund, Titanicmannens bror.

Karl Alfred Asplund föddes den 11 september 1885. Han emigrerade till Amerika 1907.
Enligt folkräkning Census 1910 var han bosatt på Minneapolis Ward 5, Hennepin, Minnesota. Han uppges då vara ogift och inackorderad och registrerad såsom arbetare (labourer) inom byggindustrin (building).


Folkräkningen census 1910

1912 var han bosatt på 110 Washington Avenue i Minneapolis, Minnesota, vilket är en adress som ligger nära adressen från 1910.


Bostadsadress 1912.

Nästa uppgift vi har om Karl Alfred är från 1918, då han registrerar sig för tjänstgöring i första världskriget.

Nedan återges innehållet tolkat i klarskrift.

1. Name
Karl Alfred Asplund
2. Permanent home adress
10 West 2nd Street Duluth, Minnesota
3. Age
33
4. Date of birth
september 11 1885
5. White
15. If not US citizen, of what nation are you a citizen
Sweden
16. Present occupation
Plasterer
17. Employers name
Al Freeman
19. Nearest relative
Oscar Johnson, uncle
20. Adress
Dalesburg
22. Height medium
25. Build medium
27. Color of eyes
Blue
28. Color of hair
brown
29. has person lost arm leg……?
No

september 17, 1918,

Local Board for Division no 3
City of Duluth, State of Minnesota
230 West Superior Streeet

Sedan 1912 har han nu flyttat från Minneapolis till staden Duluth i västa kanten av de stora sjöarna och hunnit bli 33 år gammal. Han jobbar inom byggindustrin som murare anställd av Al Freeman. Han är fortfarande svensk medborgare. Som närmast anhörig anger han morbror Oskar Adrian Johnson, som emigrerade redan 1893, vilket indikerar att även Karl Alfred är ogift.


Staden Duluths läge.

Den 18:e september 1918, nära 15 månader efter John Charles registrering, registrerade sig alltså Karl Alfred för krigstjänstgöring. Därefter finns ännu inga spår av honom. Vår man, Titanicmannen, var då till sjöss. Huruvida Karl Alfred och John Charles någonsin fick återse varandra, före januari 1923, lär vi aldrig få veta.

läs mer

Böckerna

Titanicmannen - En efterforskande historia

2012
Kr79
  • bokomslag
  • 142 sidor

  • Fraktfritt inom Sverige

Föredrag

foredrag_1-290x300I föredraget Titanicmannen – från skröna till verklighet berättar Jerker ackompanjerad av bilder under cirka en timma om John Charles minst sagt märkliga levnadsöde.